Bookmark Us

 
 

Tell a Friend

If you think that this page may be useful to someone you know let them know about it.
Solution Graphics
PDF  | Print |  E-mail

Bibliography

(with the exception of judgments and acts of law)

 1.  

„Define and sell” from The Economist print edition, published on http://www.economist.com/libery/focus/PrinterFriendly.cfm?Story_ID=285533

 1.  

J.

Barta, R Markiewicz, Sieć jako siatka na zakupy, Rzeczpospolita 12.05.1999

 1.  

J.

Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków 1998

 1.  

J.

Barta, R. Markiewicz, Reklama w Internecie, delikt w cyberprzestrzeni, Rzeczpospolita 8.IV.1998.

 1.  

J.

Bielecki, Unia domaga się zmiany ustawy, Rzeczpospolita 2000.05.10

 1.  

T.

Casey „ISP Liability Survival Guide” John Willey & Sons, Inc. 2000

 1.  

R.

Clifford, Computer and Cyber Law Cases and Materials, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina 1999

 1.  

Z.

Czarnik, „Kodeks cywilny – komentarz do zmian”, Warszawa 2003

 1.  

Z.

Czarnik, Kodeks cywilny – komentarz do zmian, Warszawa 2003

 1.  

M.

Dauses, M. Sturm, Prawne podstawy ochrony konsumenta na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1997/1

 1.  

R.

Dłuska and T. Komarnicki in Tłumaczenie to za mało, Rzeczpospolita 2.XII.1999

 1.  

M.

Drozdowicz, Błąd w elektronicznych czynnościach prawnych. Wybrane zagadnienia na tle pojęć z zakresu handlu elektronicznego, PPH 2001/9

 1.  

 

Electronic Commerce – An Introduction on: www.europa.eu.int/ISPO/ecommerce/answers/introduction.html

 1.  

 

Electronic Commerce in Europe: the present situation, Speech by R. Verrue, available on http://europa.eu.int/comm/information_society/speeches/verrue/ecommerce_en.htm

 1.  

H.

Fedorowicz, Trzeba być konsumentem, Rzeczpospolita 29.VI.2001

 1.  

H.

Fedorowicz, Unia narzuca tempo, Rzeczpospolita 2003.10.16

 1.  

M.

Foss and L Bygrave International Consumer Purchases through the Internet: Jurisdictional Issues pursuant to European Law, International Journal of Law and Information Technology, Vol 8 no 2, Oxford University Press 2000

 1.  

A.

Frań, Uwagi do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Transformacje Prawa Prywatnego 4/2002

 1.  

R.

Golat, Internet – aspekty prawne, Warszawa 2003

 1.  

 

Internet 2000 prawo-ekonomia-kultura, edited by R. Skubisz, Lublin 1999

 1.  

M.

Jagielska, M. Jagielski, Możliwości interpretacyjne art. 76 Konstytucji RP w świetle europejskiego prawa ochrony konsumenta in edited by C. Mik „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r. a członkostwo Polski w Unii Europejskiej”, Toruń 1999

 1.  

M.

Jasielska, Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, Monitor Prawniczy 9/2000

 1.  

I.

Kienzler, Słownik terminologii Unii Europejskiej angielsko – polski i polsko – angielski, 1-st edition 2001 Gdańsk

 1.  

W.

Kocot, Nowe zasady zawierania i wykonywania umów z udziałem konsumentów, part I, PPH 2000/11/

 1.  

W.

Kocot, Nowe zasady zawierania umów z konsumentami, part II, Przegląd prawa handlowego 2000/12

 1.  

W.

Kocot, Ofertowy i negocjacyjny tryb zawarcia umowy w ujęciu znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa Handlowego, 2003/5

 1.  

J.

Kolczyński, Argumentów nigdy za wiele. Rzeczpospolita 2000/6/14

 1.  

D.

Kot, Dyrektywa Unii Europejskiej o Handlu Elektronicznym i Jej Implikacje Dla Prawa Cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2001/1

 1.  

E.

Łętowska Ewolucja Stategii Rzeczpospolita 02.02 1998

 1.  

E.

Łętowska, Dziecięca klientela, Rzeczpospolita 8.VII.1998

 1.  

E.

Łętowska, Informacja musi byś jasna, niedwuznaczna i zrozumiała, Rzeczpospolita 1998/05/24.

 1.  

E.

Łętowska, Jak obronić się przed natarczywym sprzedawcą, Rzepa 26.IX.1997

 1.  

E.

Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Gdynia 2002

 1.  

E.

Łętowska, Usługi turystyczne: czy już naprawdę po europejsku, Rzeczpospolita 1998/07/02

 1.  

P.

Machnikowski, Zmiany w przepisach k.c. o zawieraniu umów w trybie ofertowym i rokowaniowym, Przegląd Prawa Handlowego, 2004/1

 1.  

H.

Mądrzał, E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie cywilne, Warszawa 2003

 1.  

Z.

Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2004

 1.  

Z.

Radwański, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2003

 1.  

Z.

Radwański, Zobowiązania część ogólna, Warszawa 2003

 1.  

D.

Rosiak, Oblicza Wielkiej Brytanii, Warszawa 2001

 1.  

S.

Rudnicki, Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Księga pierwsza. Część Ogólna, Warszawa 1999

 1.  

C.

Schultze, J. Baumgartner, Don’t Panic! Do E-commerce, A Beginners’ Guide to European Law Affecting E-commerce, 2000, available in pdf format on the webpage of European Commission

 1.  

Ż.

Semprich, Coraz gorsze prawo, Rzeczpospolita 19.XI.2003

 1.  

M.

Spyra, Ustawa o języku polskim – konsekwencje dla obrotu cywilnoprawnego, Transformacje Prawa Prywatnego 1-2/2000

 1.  

J.

Steiner, L. Woods, Textbook on EC law, 1998

 1.  

D.

Szostek, Czynność prawna a środki komunikacji elektronicznej, Kraków 2004

 1.  

W.

Szpringer Ochrona konsumenta, a ochrona konkurencji (wprowadzenie), PPG 1-2/1999

 1.  

W.

Szpringer, e-commerce, e-banking, wyzwania globalizacji, Warszawa 2002

 1.  

W.

Szpringer, Handel elektroniczny – konkurencja czy regulacja, Warszawa 2000

 1.  

W.

Szpringer, Kolejki w cyberprzestrzeni, Rzeczpospolita 2000/04/06

 1.  

W.

Szpringer, Wzgląd na równowagę, Rzeczpospolita 1999/07/08

 1.  

 

Vademecum konsumenta, Rzeczpospolita 2003.02.26 & 2003.03.05

 1.  

F.

Wejman in Wzorce umów na stronach WWW i w poczcie elektronicznej, (Transformacje Prawa Prywatnego 4/2000